บ่อบำบัดน้ำเสีย Tofusan (นิคมท่าจีน) จ.สมุทรสาคร

บ่อบำบัดน้ำเสีย Tofusan  (นิคมท่าจีน) จ.สมุทรสาคร

https://www.facebook.com/pg/TD-Chaichan-Company-Limited-1484942355077179/photos/?tab=album&album_id=1851201008451310