งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น หน่วยงานเทศบาล ต.มะขาม จ.จันทบุรี