งานก่อสร้างโรงแรม “Hop Inn” Erawan Group ระยอง

งานก่อสร้างโรงแรม “Hop Inn” Erawan Group ระยอง

https://www.facebook.com/pg/TD-Chaichan-Company-Limited-1484942355077179/photos/?tab=album&album_id=1815073305397414