งานต่อเติมเรือ The Grand Chaophraya Cruise

ลำนี้เป็นเรือของ คุณอั๋น ภูวนาท อีกลำเช่นกัน (เราได้เข้าไปปรับปรุงเป็นลำที่ 2 ครับ) ทำ Grille บังตาบริเวณท้ายเรือเพื่อติดป้ายโฆษณา และปรับปรุงห้องน้ำกระเบื้องสุขภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงบันไดขึ้นลง และโถงทางเดิน และแก้ไขระบบน้ำดี/ระบบน้ำทิ้งภายในเรือ >>พร้อมนำเรือล่องในยามค่ำคืนสู่สภาพสมบูรณ์ในปัจจุบันอีกลำเช่นกันครับ