งานสร้างบ่อปลา(พร้อมบ่อบำบัดระบบน้ำวน)

งานสร้างบ่อปลาลึก 2 เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำวน และศาลาขนาดเล็กสำหรับนั่งชมปลา

ณ หมู่บ้าน Palazzo พระราม 3 – สุขสวัสดิ์