ต่อเติมบ้านพักอาศัย 2ชั้น เพิ่มห้องนอนชั้น(1) หลังบ้าน