บ่อบำบัดน้ำเสีย วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

บ่อบำบัดน้ำเสียขนาดกลาง ปริมาตร 1250 ลูกบาศก์เมตร  ขนาด 17.5 x 13.8 x 5.0 เมตร ของ อจน. (องค์กรจัดการน้ำเสีย) พร้อมงานห้องควบคุมระบบบ่อบำบัด และงานภูมิสถาปัตยกรรม

https://www.facebook.com/pg/TD-Chaichan-Company-Limited-1484942355077179/photos/?tab=album&album_id=1784265121811566