อาคาร Enco (ตึกกระทรวงพลังงาน ชั้น 33 กับ 36)

งานควบคุมและตรวจสอบงานปรับปรุงพื้นที่ อาคาร Enco ตึกกระทรวงพลังงาน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ชั้น 33 กับ 36

https://www.facebook.com/pg/TD-Chaichan-Company-Limited-1484942355077179/photos/?tab=album&album_id=1851207481783996