อาคาร Power House อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อาคาร Power House อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

https://www.facebook.com/pg/TD-Chaichan-Company-Limited-1484942355077179/photos/?tab=album&album_id=1838262083078536