งานสร้าง Main Office (Fujitrans Logistics Thailand Co.,Ltd)

ไตรมาส 01/59 บริษัท T.D.Chaichan Co.,Ltd. ได้มีโอกาสเข้ารวมเป็น Subcontract ให้กับ บริษัท Mayanun Engineering Co.,Ltd. และ H.Y.Q Engineering Co.,Ltd สร้างในส่วนของงาน Office Main ให้กับ บริษัท Fujitrans Logistics Thailand Co.,Ltd. (นิคมอุสาหกรรมปิ่นทอง)