บริการของเรา

You are here: Home / บริการของเรา

บริการออกแบบ/เขียนแบบ (ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ทุกประเภท)

ที.ดี ชัยชาญ มีความชำนาญในการออกแบบอาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโครงการประเภทอื่นที่ใกล้เคียงและสำหรับโครงการอื่นที่นอกเหนือจากนี้ทาง ที.ดี.ชัยชาญ ได้มี Subcontractor ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งงานอาคาร งานโรงงาน และงานโยธา ทำให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภทและทุกขนาด

รับก่อสร้างอาคารพักอาศัย/งานสนาม/ถนนคอนกรีตและงานก่อสร้างทุประเภท(รับเหมางานระบบไฟฟ้าและระบบประปาสุขาภิบาล/รับตกแต่งภายใน

สำหรับโครงการที่มีมูลค่าอยู่ในช่วง 1-30 ล้านบาท ทาง   ที.ดี ชัยชาญ  สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมและช่างระดับมืออาชีพ

บริการงานต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารทุกประเภท

สำหรับงานอาคารหรืองานก่อสร้างอื่นๆ เช่นงานต่อเติมเรือ งานสนาม งานถนนที่เก่า ชำรุด ทรุดโทรม หรือมีส่วนเสียหายในตัวโครงสร้างต่างๆทาง ที.ดี.ชัยชาญ รับซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามสภาพเดิม และบริการต่อเติมตัวอาคารหรือวัสดุอื่นๆเพิ่มจากตัวอาคารและตกแต่งส่วนต่างๆเพิ่มเติมให้สภาพสวยงามคงเดิม

บริการด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท

ที.ดี.ชัยชาญ พร้อมให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทุกขนาดโครงการ โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะทาง